Bodemonderzoek

Of het nu gaat om een ‘schonegrondverklaring’, het karteren van de verontreinigingsituatie bij een brandstofdepot of de aanvraag van een milieuvergunning:
de waarde van een bodemonderzoek staat of valt met de representativiteit van
de genomen grond- en grondwatermonsters. Op dit terrein heeft Inventerra
een bijzondere expertise, welke is opgebouwd tijdens de honderden bodem-onderzoeken die Inventerra jaarlijks uitvoert.

Bij de uitvoering van bodemonderzoeken hanteert Inventerra hoge kwaliteitsnormen, waarbij uniformiteit een belangrijke rol speelt. Mede door specifieke opleidingen zijn onze veldmedewerkers deskundig in het zorgvuldig bemonsteren van de bodem en in het herkennen van verontreinigingen. Ook het gehele traject van het nemen van monsters tot de aflevering voor chemische analyse bij geaccrediteerde milieulaboratoria is zorgvuldig doordacht en met protocollen gewaarborgd. Dankzij de moderne communicatiemiddelen en nauwe samenwerking met onze milieulaboratoria kunnen we u snel en uiterst betrouwbaar uitsluitsel geven over de kwaliteit van de bodem en de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. Hierdoor kunnen we nog tijdens de uitvoering mogelijke aanvullingen op het onderzoek aanbieden en uitvoeren. Zeer efficiënt en kosteneffectief.

Standaard ontvangt u enkele weken na afloop van het veldonderzoek de
resultaten van het bodemonderzoek in een duidelijk en overzichtelijk rapport.
In spoedeisende situaties kan dit uiteraard sneller.